EMALE-ISALE

   

   *  Erra lasteaed on ühe liitrühmana tegutsev eestikeelne lasteaed.

    *  Lasteaed on avatud 7.00 - 18.30

    *  Logopeed Merle Poll tegelab kõneravi vajavate lastega kaks korda nädalas